Portal Klimat IMGW-PiBklimat.pogodynka.plklimat.pogodynka.plwww.pogodynka.pl

Atlas warunków solarnych


Produkt:

Dane niedostępne

* W okresie od lutego do kwietnia oszacowane na podstawie danych satelitarnych wartości promieniowania słonecznego mogą być obarczone większym błędem z uwagi na ograniczenia algorytmów w zakresie rozróżnienia pomiędzy chmurami i powierzchniami pokrytymi śniegiem lub lodem.

Atlas warunków solarnych Polski powstał we współpracy ze służbami meteorologicznymi Litwy, Łotwy, Estonii. jako kontynuacja projektu Baltic Solar Atlas

Do opracowania map wykorzystano dane satelitarne EUMETSAT CM SAF.